Zasebnost

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. spoštuje vašo zasebnost in je zavezana k varovanju osebnih podatkov, pridobljenih prek spletnega informacijskega sistema, in teh podatkov ne sme deliti s tretjimi osebami ali jih uporabljati v druge namene brez vašega soglasja. V našem on-line informacijskega sistema so zagotovljene dolo?ene povezave do drugih zunanjih spletnih strani, ki niso neposredno povezane z našim podjetjem.

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. ne prevzema odgovornosti za varstvo podatkov, najdenih na teh spletnih straneh.

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. se zavezuje, da bo storila vse, kar je v njeni mo?i za zaš?ito podatkov in zasebnosti obiskovalcev casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p.

Da bi prepre?ili nepooblaš?en dostop do pridobljenih podatkov ali njegovo razkritje, ohranili to?nost osebnih podatkov in zagotovili ustrezno uporabo, so na voljo ustrezni tehni?ni in organizacijski postopki za zaš?ito podatkov, ki se zbirajo. Ker je internet lahko nepredvidljiv, Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. kljub vsem varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom ne more prepre?iti morebitne zlorabe informacij.

Ta Pravilnik o zasebnosti v okviru opredelitve varstva osebnih podatkov ureja zbiranje, shranjevanje in uporabo osebnih podatkov, ki jih zberejo Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. od vas, ko uporabljate spletno stran www.casaisabella.si in sorodne spletne strani.

Lastnik, upravljavec in skrbnik osebnih podatkov

Opredelitev “lastnika spletnega mesta” in “upravljavca ali administratorja osebnih podatkov (administratorja)” v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnega Zakona o varstvu podatkov Slovenije je:

 • Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p.
 • Cankarjeva ulica 23,
 • 6000 Koper
 • Slovenija

Uporabniki in sorodne spletne strani

Uporabnik

Uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja to spletno stran in sorodne spletne strani Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p.

Uporabnik Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja svojo spletno stran www.casaisabella.si (nadalje imenovana spletna stran).

Osebni podatki: zbiranje in namen obdelave podatkov

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. z namenom identifikacije uporabnikov zbira razli?ne podatke o obiskovalcih spletne strani. Podatki se zbirajo in uporabljajo, kot je opisano spodaj.

Podatki, zbrani iz spletnih obrazcev

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. zbira osebne podatke s spletnega mesta – dokler uporabnik takšne podatke prostovoljno odda z uporabo spletnih obrazcev na spletni strani ali s predajo na naše e-novice ali druge oblike e-obvestil, namenjenih poslovnim in marketinškim komunikacijam z uporabniki.

Zberejo se naslednji podatki:

 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Mesto in poštna številka
 • E-poštni naslov
 • NASLOV IP
 • Telefonska številka

Namen zbiranja podatkov na spletni strani je poslovne narave, kar pomeni, da se ob predložitvi obrazca z namenom poslovnega sodelovanja strinjate, da za nadaljnjo komunikacijo z vami vaše osebne podatke shranimo v našo bazo podatkov. Vaše podatke hranimo na podlagi zakonitega interesa Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. za obdelavo in uporabo vaših podatkov z namenom nadaljnjega sodelovanja in neposrednega trženja.

Skrbnik ni za podatke in kontaktne podatke, kot so jih predložili uporabniki, ker so pravilni, resni?ni ali posodobljene. Kot uporabnik spletnega mesta je vaša odgovornost, da pri uporabi spletnega mesta posredujete pravilne in posodobljene podatke.

Informacije o uporabi spletnega mesta

Spletno mesto lahko samodejno zbira dolo?ene informacije o ra?unalniški strojni in programski opremi uporabnika. Ti podatki se uporabljajo izklju?no za zagotavljanje splošnih statisti?nih informacij o uporabi spletnega mesta. Ti podatki lahko vklju?ujejo:

IP naslov naprave, ki se uporablja za dostop do spletnega mesta

 • Vrsta brskalnika,
 • Ime domene,
 • ?as dostopa
 • Naslovi obiskanih spletnih strani na naši spletni strani

Ti podatki se zbirajo pred uporabo piškotkov. Uporaba piškotkov, njihovo upravljanje in brisanje je nadalje opisana v sorodnem besedilu.

Namen obdelave podatkov

Izpolnjevanje pravic in obveznosti iz predloženih poizvedb in/ali podpisanih pogodb

V okviru prodaje/nakupa proizvodov in iz pogodbenih obveznosti, Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. obdela osebne podatke uporabnikov kako bi se identificirali za potrebe izvršitve pogodbe (sporazum o prodaji izmed Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. in kupca se temelji na podani poizvedi in to se iz originalnega izvora u procesu pogajanja, tako kot izven Internet-a, lahko modificira). Zato se šteje, da ima obdelava osebnih podatkov pravno podlago za sklenitev pogodbe.

V primeru nakupa izdelka se osebni podatki obdelujejo za razli?ne namene, kot so komunikacija z kupcem glede izvršitve naro?ila, reševanje težav (zahtevki, garancija), obvestila kupcu o obdelavi in dostavi naro?ila ali druga obvestila, ki jih zakon zahteva za izvršitev naro?ila, za morebitne namene zbiranja ter za namene ra?unovodstva in davkov.

Komunikacija z uporabniki

Za namen neposrednega trženja – e-poštna sporo?ila, ki vsebujejo koristne, izobraževalne, zanimive ali pomembne informacije administratorja (informacije o novih ponudbah, promocije, vabila na dogodke, udeležba na risbah in tekmovanjih, koristni nasveti za uporabnike itd.)

Ponovno trženje (Google, Facebook) z namenom boljših in ustreznejših uporabniških informacij ter za izboljšanje stopnje sodelovanja uporabnikov.

Za tržne analize in segmentacijo strank za prilagojene ponudbe o izdelkih in storitvah.

Na podlagi vaših predloženih osebnih podatkov lahko prejmete prilagojene podatke ali ponudbe po elektronski pošti na e-poštni naslov, ki ste ga oddali ali kot tiskano gradivo na oddani fizi?ni naslov.

Analiza dejavnosti uporabnika

Segmentacija uporabnikov in profiliranje s ciljem prilagojenih in ustreznejših informacij ter doseganje ve?je odzivnosti na e-poštna sporo?il

Analiziranje branja e-poštnih sporo?il, zlasti katerega e-poštnega sporo?ila ste odprli ali niste odprli, katere povezave ste kliknili (vsebina, ki ste jo prebrali ali si ogledali), ?as, ki ste ga porabili za branje ali ogled dolo?ene vsebine itd.

Spletno mesto lahko samodejno zbira podatke o strojni in programski opremi iz uporabnikovega ra?unalnika, kot tudi nekatere osebne podatke, kot je IP naslov. Osebni podatki, zbrani z obiskom spletnega mesta, niso shranjeni ali shranjeni v anonimni obliki in kot taki niso povezani z uporabniki. Te podatke uporablja Google Analytics in podjetje Google LLC je obdelovalnik podatkov v okviru zakonito dovoljene obdelave podatkov.

Informacije se uporabljajo izklju?no za pripravo splošnih statisti?nih podatkov o uporabi spletnega mesta. Podatki se zbirajo z uporabo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je opisano v poglavju o pravilniku o piškotkih.

Obdelava podatkov

Administrator obdeluje podatke, ki temeljijo na zakonu in njegovem zakonitem interesu, razen ?e prevladajo interesi ter osnovne pravice in svoboš?ine uporabnika, s kom so osebni podatki povezani, in jih je treba kot tak zaš?ititi. V okviru svojega zakonitega interesa upravljavec vedno uveljavlja svojo presojo na podlagi veljavnega prava. Nadaljnja uporaba podatkov v psevdo obliki ali v zbirni obliki (kumulativna oblika) na primer predstavlja zakonito obliko uporabe podatkov za namene trženja ali drugih poslovnih ali tehni?nih analiz Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p.

Uporabniki podatkov

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. se zanaša, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajala, dala v najem ali trgoval z vami. Vaši osebni podatki se ne bodo pošiljali ali prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen ?e to dolo?a zakon ali zakonodaja Evropske unije (pooblastila sodiš?, subjektov pregona itd.).

 V okviru pravnih jurisdikcij se lahko vaši podatki razkrijejo:

Ponudniki storitev informacijske tehnologije v obsegu njihove storitve in vzdrževanja strojne in programske opreme, kjer so shranjeni vaši podatki

Skrbnik spletnega mesta

V nekaterih primerih nam ponudniki storitev (tretje osebe) zagotavljajo dostop do spletnega mesta, razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje in varnostno kopijo, arhiviranje, virtualno infrastrukturo, obdelavo pla?il in druge storitve, za katere lahko zahtevajo dostop do podatkov ali uporabo podatkov.

V nekaterih primerih (na primer ponovno trženje) je upravljanje podatkov s tretjimi osebami, ki nam posredujejo te podatke, na podlagi njihove politike zasebnosti.  Kot uporabniki lahko upravljate z lastnimi podatki in informacijami ter nadzirate obseg podatkov in informacij, ki jih pridobimo od tretjih oseb (na primer družbenih medijev) z uporabo ustreznih nastavitev zasebnosti v vaših uporabniških ra?unih s temi tretjimi osebami. Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. ni odgovorna za to, kaj storijo tretje osebe z osebnimi podatki in priporo?amo, da uporabljate zaupanja vredne aplikacije in da imate z njimi nastavljene ustrezne nastavitve zasebnosti za varstvo osebnih podatkov.

Spletna stran Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. ima zunanje povezave do spletnih strani, ki niso pod nadzorom Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. Z obiskom teh spletnih strani lahko svoje osebne podatke oddate tretjim osebam, s katere Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. nima pogodbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Ta spletna mesta imajo svojo politiko zasebnosti, na kateri temeljijo na obdelavi osebnih podatkov. Priporo?amo vam, da preberete pravilnik o zasebnosti in se ob obisku teh spletnih mest tretjih oseb obvestite o tem, kako se vaši osebni podatki obdelujejo.

Soglasja

Osebni podatki, ki jih administrator pridobi z vašo uporabo spletnega mesta ali jih posredujete tako, da posredujete kakršne koli obrazce s katere koli naše spletne strani ali s predložitev na e-novice ali druga e-obvestila, se obdelujejo z vašo izrecno in nedvoumno privolijo na podlagi ?lena 6(1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov s strani Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. pri uporabi spletnega mesta in klikom na “Oddaj” na spletnih obrazcih. Skrbnik bo zagotovil možnost za vaše soglasje, kadar je to potrebno brez potrditvenega okna.  Osebno soglasje uporabnika je izvajanje njihove svobodne voljo, da se njihovi osebni podatki lahko obdelujejo za dolo?en namen, na podlagi informacij, ki jih administrator zagotavlja in zagotavlja v tem pravilniku o zasebnosti.

Poleg tega se uporabnik brez omejitev izrecno strinja s tem, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene pred pogodbenih postopkov ter sklepanja in izpolnitve pogodb ter brez omejitev za pogodbene postopke.

Soglasje lahko kadarkoli prekli?ete za kateri koli namen obdelave podatkov, tako da nam pošljete pisno obvestilo po redni pošti ali našem e-poštnem naslovu na info@casaisabella.si V takem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo ve? uporabljali za namene, opisane v zgornjem odstavku. Tak umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred vašim preklicem.

Vaše pravice

V skladu z veljavnim zakonom in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa, spremembe, izbrisa (pravice do pozabe) in priložite svoje podatke in omejite obdelavo vaših podatkov in imate pravico ugovarjati v vsakem trenutku.

?e želite uveljavljati katero od vaših pravic ali dobiti dodatne informacije ali se uradno pritožiti, nam morate poslati pisno obvestilo:

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p., Cankarjeva 23, 6000 Koper, Slovenija ali po elektronski pošti na info@casaisabella.si

Vašo zahtevo bo analizirala oseba, akreditirana za varstvo osebnih podatkov in odgovorila v 30 dneh ali v skladu z GDPR in ?lenom 37, kakor je dolo?ena v uredbi EU 2016/679 s strani Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2016.

Obdobja zadrževanja podatkov

Podatki, ki jih zbere skrbnik spletnega mesta, se za uporabo skrbnika obdržijo v skladu s pogoji in nameni, dolo?enimi v tem pravilniku o zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletni strani (kot poizvedbe ali kontaktni obrazci) in v primerih dodatne obdelave in komunikacije z uporabnikom, na povezanih drugih bazah podatkov podjetja (kot so CRM, programska oprema za upravljanje blaga itd.).

Obdobja zadrževanja podatkov se lahko razlikujejo in so lahko predmet urejanja posebne sektorske zakonodaje (npr. ra?unovodstvo, davek). Razli?na sektorska zakonodaja dolo?a razli?na obvezna obdobja zadrževanja, ki zahtevajo, da Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. po poteku obdobja zadrževanja podatkov izbriše osebne podatke.

Kot uporabnik imate pravico do vašega pregleda podatkov in do obdelave vaših podatkov s strani pooblaš?enih obdelovalcev, tako da pisno zahtevo oddate Casi Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. , Cankarjeva 23, 6000 Koper, Slovenija ali po elektronski pošti na info@casaisabella.si Vašo zahtevo bomo pregledali in odgovorili v skladu z zakonodajo GDPR.

Avtorske pravice

Administrator te spletne strani je Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. Vsebina, objavljena na casi Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. Spletna stran je last Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. in se lahko uporablja samo za nekomercialne namene, ?e so vsa avtorska obvestila ohranjena in jih ni mogo?e ponovno ali kopirati ali reproduciranje na noben drug na?in.

Rezervacije

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. zagotavlja na svoji spletni strani to?ne in posodobljene informacije in podatke. Vendar pa ne more jam?iti, da so vsi podatki to?ni ali popolni in ne morejo prevzemati odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz takih podatkov. Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za posledi?no škodo, povezano z vsebino spletnega mesta. Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli viruse, ki bi jih bilo mogo?e prenesti uporabnikom s tega spletnega mesta in s tem spodbuja uporabnike, da se pred prenosom kakršne koli vsebine s tega spletnega mesta ustrezno zaš?itijo pred virusi.

Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. ni odgovorna za za?asno nedelujo?o spletno stran ali neto?ne informacije na spletni strani in ni odgovorna za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe nepopolnih ali neto?ne informacije.

Prav tako Casa Isabella, Smilja Škafar Miloševi? s.p. niti nobena druga fizi?na ali pravna oseba, ki sodeluje pri razvoju tega spletnega mesta, ni odgovorna ali odgovorna za vsako škodo, ki bi nastala zaradi dostopa do ali uporabe informacij na spletni strani ali zaradi nemožnosti uporabe informacij s tega spletnega mesta, ali za katero koli neto?nost ali nepopolno vsebino na spletni strani.

Pridržujemo si pravico, da uporabnike preusmerimo na druga spletna mesta na svetovnem spletu in nismo odgovorni niti odgovorni za nobeno vsebino na teh spletnih straneh.

Spremembe pravilnika o zasebnosti

Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ali spremeni pravila pravilnika o zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnikom predlagamo, da pred uporabo spletnega mesta preverijo zadnji datum splošnih pogojev uporabe in njegovih sprememb.

Veljavnost

Pravilnik o osebni zasebnosti na tem spletnem mestu velja od 1. januarja 2021 in ga je mogo?e kadarkoli spremeniti ali spremeniti.

 

 

 

 

Tel: +386 41 504 871
Email: info@casaisabella.si
Address: Cankarjeva ulica 23, 6000 Koper